Türkiye’nin Sağlığı COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Kaldı !

 Türkiye’nin Sağlığı COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Kaldı !


Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada, “İlk COVID-19 hastası 11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığından bu yana pandemi kapsamı dışındaki hemen hemen tüm sağlık hizmetleri ve altyapı, iş gücü, bunu sağlayacak finansman ve organizasyon ihmal edilmiş, hatta yok olmuştur. Sayıldı ”.

İlgili İçerikler:

TTB’den yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ve hükümetin söz konusu kabul edilemez tavrının neden olduğu hizmet yoksunluğu nedeniyle ölümler başta olmak üzere birçok sağlık sorununun sayısal verilerini ancak önümüzdeki yıllarda elde edebileceğiz. Sizlerle paylaştığımız bu çalışma, öncelikli olarak belirtilen nedenlerle COVID-19 pandemisine ilişkin veriler dışındaki değerlendirmeleri kapsamaktadır. Sağlık Bakanlığı (SB), SB Tıpta Uzmanlık Kurulu (TPC), Türkiye İstatistik Kurumu (TSE), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Tıp Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 4 Şubat 2021 tarihi “Şimdiye kadar yayınlanan en son veriler kullanılarak gerçekleştirildi.”

Sosyal Sağlık Düzeyi ve Sağlık Eşitsizlikleri

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık hizmetleri, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli olsa bile, toplumun sağlıklı olması için yetersiz kaldığı uzun yıllardır bilinen bilimsel bir bilgi ve sosyal bir gerçektir. Ayrıca yeterli ve dengeli beslenme, temiz su, temiz hava, sağlıklı barınma, sosyal, politik ve kültürel yaşam, eğitim vb. Unsurların da toplum üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ve nicelikte sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de siyasal alanların yanı sıra ekonomide sosyal duruma dönüşmek, her geçen gün daha da sorunlu olan refah acımasının temel unsurlarından biridir. Örneğin, Türkiye ekonomisi 2013’ten itibaren küçülmeye devam ediyor. Son verilere göre 2013 yılında 12 bin 480 dolar olan kişi başına gayri safi yurtiçi gelir 2019’da 3 bin 357 dolar azalarak 9 bin 123 dolara geriledi. Diğer bir deyişle, kişi başına düşen ortalama gelir 2013 yılına göre% 27 azaldı. Türkiye’nin en zengin ilinden en yoksul iline kadar kişi başına düşen kentsel gelir Son 10 yılın en yüksek seviyesi arasındaki fark göz önüne alındığında, fark% 550’ye yakın oldu. Sağlık alanında iller arası eşitsizlikler artmaya devam ediyor. Türkiye’de 2019’da 10 bin 770 bebeğimiz, 5 yaşın altındaki çocuğumuz 13 bin 259 hayatını kaybetti. Diğer bir deyişle 2019 yılında her bin canlı doğum için bebeğimizin 9,1’i ilk doğum gününü görmeden öldü, 11,2 çocuğumuz ise beşinci yaş gününü görmeden öldü. Bebek ölüm hızının en düşük (iyi) olduğu ilimizde binde 3,0; En yüksek (en kötü) olduğu ilimizde binde 16,2’dir. Bebek ölüm hızının en iyi ve en kötü olduğu iller arasındaki fark 5 katın üzerindedir (Hız Oranı: 5,4). Beş yaş altı ölüm hızının en düşük (iyi) olduğu ilimizde binde 3,0; en yüksek (en kötü) olduğu ilimizde binde 19,6’dır. Beş yaş altı ölüm hızının en iyi ve en kötü olduğu iller arasındaki fark 6,5 kat olmuştur (Hız Oranı: 6,5). Türkiye’deki iller arası sosyo-ekonomik eşitsizlikler giderilebildi, 2018’de hayatını kaybeden 11 bin 629 bebeğimiz 5 bin 373 olduk, beş yaş altı 14 bin 240 çocuğumuzun 7 bin 989’u (sırasıyla% 46,2, topluma atfedilebilir risk ve % 56.1) onun ölümünü önlemek mümkün olacaktır. Ancak 2019 yılında hayatını kaybeden 10 bin 770 bebekten 7 bin 216’sının ve 5 yaş altı 13 bin 259 çocuğumuzun 9 bin 706’sının (sırasıyla% 67,0 ve% 73,2) ölmesinin önüne geçilebilecek. , topluma atfedilen risk). Bu durum, 2019 yılında bebeklerimizin ölümü engellenebilse de kaybettiğimiz bebek sayımızın 1.843, beş yaş altı çocuklarımızın sayısının 1.717 arttığını ancak ölümleri engellenebileceğini ortaya koymaktadır. Böyle bir durum sadece hekim ve sağlık çalışanı olarak değil, vatandaş olarak da kabul edilebilir. Ülkemizde sağlıkta eşitsizlikler tıpkı gelir dağılımı, işsizlik ve eğitim gibi uçuruma dönüştü. Bu utanç resminin ancak sosyal eşitsizliklerin giderilmesi ile ortadan kaldırılabileceği unutulmamalıdır ”(BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın