Kanser Hastaları COVID-19 Aşılama Programında Öncelikli Olmalıdır

 Kanser Hastaları COVID-19 Aşılama Programında Öncelikli Olmalıdır


Sağlık Bakanlığı açıklanan takvime göre aşılara devam ederken, Türkiye Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak: “Kanser hastaları hem COVID-19 bulaşması hem de COVID nedeniyle ölüm riski açısından en riskli grupta yer alıyor -19, aşı takviminde öncelik verilmelidir. “

İlgili İçerikler:

Ülkemizde COVID-19 pandemisine karşı aşılamanın 14 Ocak tarihi itibari ile başlamasından çok memnun kaldıklarını belirten Prof.Dr.Öğr.Üyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan aşamalara ve aşılanacak gruplar ve şu açıklamalarda bulundu: “Kanser hastaları hem COVID-19 bulaşması hem de COVID. -19’a bağlı ölüm riski açısından en riskli gruptadırlar. Kanser hastaları, sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamalarının yürürlükte olduğu dönemlerde bile teşhis, tedavi ve takip için sağlık kuruluşlarına defalarca gitmek zorundadır. Laboratuvar incelemelerinden kanser hastası
Görüntüleme testlerinden, girişimsel tanılamadan cerrahiye, radyoterapiden kemoterapiye kadar birçok uygulamaya tabi tutulur. Tüm bunlar, pandemi sırasında evde kalan diğer insanlara kıyasla COVID-19 bulaşma riskini artırır. ABD, İspanya ve İngiltere’de yapılan çalışmalarda kanser hastalarında COVID-19 bulaşma riskinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu bildirildi. Kanserin neden olduğu bağımlılık ve kanser tedavisinin etkileri nedeniyle COVID + kanser hastalarının direnci azalır ve COVID-19’a bağlı ölüm riski artar. Birleşik Krallık, Fransa ve tüm Avrupa ülkelerini kapsayan COVID + ile 20.000’den fazla kanser
Hastaları değerlendiren çalışmalarda bu hastalarda COVID-19’a bağlı ölüm riski% 25-30’dur.
olarak rapor edildi. “

KANSER HASTALARI ŞU ANDA AŞILAMADA ÖNCELİKLİ DEĞİLDİR

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı aşı takviminde kanser hastalarına yönelik bir düzenleme bulunmadığını belirten Anacak, “Temelde yaş aralığına göre yapılan sıralamada yüksek riskli mesleklere öncelik verilse de diğer tüm gruplardan kanser hastaları dikkate alınmıyor. öncelik kapsamında. 3. aşamada aşılanacak kişiler arasında kanser hastaları da dahil olmak üzere kronik hastalığı olan kişiler yer almaktadır. Buna göre örneğin 45 yaşında bir kanser hastasının aşılama için 3. evreye girmesi gerekiyor.
Ancak verilerimize göre bu hastada COVID 19 varsa ölüm riski% 10 civarındadır ve aşılamada ön planda olmalıdır. Kanser hastaları hem COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma riski hem de bu enfeksiyondan ölüm açısından en yüksek gruptadır. Sağlık Bakanlığının aşı takvimi gözden geçirilmeli, kanser hastaları riskli gruplar arasına yerleştirilmeli ve aşılama takviminde öncelik verilmelidir. Derneğimiz bu konuda Sağlık Bakanlığı ile de iletişime geçerek kanser hastalarının durumlarını bildirerek öncelik gruplarına dahil edildiği kanaatine varıldı ”dedi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın