“COVID-19 Olmayan Hastalara Verilen Hizmetler Gecikiyor”

 “COVID-19 Olmayan Hastalara Verilen Hizmetler Gecikiyor”


Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covidien-19 İzleme Kurulu, Covidien Türkiye’de resmi açıklamasından bu yana geçen 10 aylık dönemi kapsayan ilk 19 vakayı değerlendirdi. Açıklamada konuşan TTB Merkez Meclis üyesi Dr.Çiğdem Arslan, acil sağlık hizmetlerinin COVID-19 hastalarına tüm imkanlarını seferber ettiğini, COVID-19 olmayan hastalara verilen hizmetlerin aksadığını, acil durumları düzenlemek için bir çalışma olduğunu söyledi. henüz uygulanmadı.

İlgili İçerikler:

TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayınlanan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi, COVID-19 İzleme Kurulu ve Aşı Çalışma Grubu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı, COVID-19’un bir neoliberalizm salgını olduğunu hatırlamak önemlidir. Hem emeğimizi hem de doğamızı sınırsız sömüren ve araçsallaştıran neoliberalizm, bugün bu virüs yarın başka bir virüse müdahale edecek. sunuma sözleriyle başladı. Sağlık Bakanlığı verilerinde COVID-19 nedeniyle ölümlerde artış olduğunu ancak daha birçok ölümün yaşandığını kaydeden Korur Fincancı, son olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti: İlk adım, pandemi süreciyle karşılaşan ilk adım ve ortaya çıkan son adım olmalıdır. Birinci basamak sağlık hizmetinin halk sağlığı ile uygulanması ve entegrasyonu ile ilgili çok sayıda çalışma ve öneri olduğunu biliyoruz. Ancak maalesef birinci basamak sağlık hizmetlerini görmezden gelen ve tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik veren bir yaklaşım, neoliberal ekonominin sadece bir boyutu ”.

“Aşının Hastalık Kontaminasyonu Üzerindeki Etkileri Birkaç Yıl Alabilir”

TTB Aşı Çalışma Grubu Profesörü. Dr. Muzaffer Eskiocak aşılama üzerine bir sunum yaptı. Dünyada ve Türkiye’de aşılama başarısı ve Türkiye ile tecrübe ile Eskiocak’ta aşılama hizmetlerinde olumsuzluğun sunumundan bahsetmeye başlayan Covidien-19, toplumda% 100 etkili aşı, bağışıklık için en az% 60-72, aşı ise% 80 etkili en azından% 75-90 aşılama oranının gerekli olduğunu belirtti. Aşılamada etik ve bilimsel temellere dayalı, güvenlik-etkinlik-kalite standardına uygun, erişimde eşitlik ve adalete dikkat eden, şeffaflığa uygun bir yöntemin gerekliliğine dikkat çeken Eskiocak, “Aşının etkisi hastalık bulaşması yavaş gelişecekse, hedef dahil etme oranlarına ulaşmak birkaç yıl alabilir. ” . Türkiye’deki hedef gruplar, aşılama planını ve aşılama sonrası hizmeti yürüten Eskiocak, istenmeyen yan etkilerin yönetiminin de sunumun son bölümünde farklı alanlara dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

  • Pandemi yönetimine: Aşılama Danışma Kurulunun sürece katılımı, yerel danışma kurullarının kurulması, aşı temininde güven oluşturulması, aşılamada hedef grup temsilcilerinin bilgilendirilmesi, planlamanın epidemiyolojik arka planının açıklanması, planlamada paydaşlardan katkı sağlanması, olacağına dair güven oluşturulması tedarikte aksaklık olmaması, acil kullanım onay sürecinde topluma şeffaflık açık bilgi verilmesi, acil kullanım onay sürecine uzman derneklerin katılımının sağlanması, Bağışıklama Danışma Kurulunun önceliklendirme sürecine dahil edilmesi, önceliklendirme yöntem ve kanıtlarının paylaşılması Halkla beraber.
  • Sağlık uzmanları: Enfeksiyondan korunma önlemlerinin tam olarak uygulanması, yeni aşılar hakkında bilgi verilmesi ve savunulması, aşılama sonrası olumsuz etkilerin gözetiminin yapılması, bağışıklama hizmetinin düzenli kayıtlarının tutulması.
  • Yüzük: Aşılama, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumu sürdürmek, aşı ve halk sağlığı önlemlerini korumak, dayanışmayı güçlendirmek.
  • Medyaya: Güvenilir kaynaklar kullanmak ve belirtmek, açık bir dil kullanmak ve terimleri açıklamak, sayıları bildirmek, yan etkileri ortaya çıkarmak, uygun görseller kullanmak, aşının faydalarını hatırlatmak.

Sunumların ardından basın toplantısına katılan hekimler kısa katkılarda bulundular.

TTB COVID-19 İzleme Kurulu Profesörü. Dr. Özlem Kurt Perdition dünyada bugüne kadar kullanılan aşıların güvenli gibi göründüğünü, Türkiye’deki tek aşı etkinliğine ilişkin verilere ise bilimsel yöntemle eksikliklerin paylaşılabileceğini ifade etti. TTB Aşı Çalışma Grubu Profesörü. Dr.Alpay Azap, pandemi sürecinde uzun vadeli güvenlik verilerini beklemenin mümkün olmadığını belirterek, bilimsel olarak yapılması gereken şeyin, ciddi bir yan etkisi olmadığı görüldüğünde aşıların yayılması olduğunu belirtti. var olan veri Olası en kötü aşı, en iyi koronavirüs hastalığından daha iyidir. Bu yüzden mutlaka bu aşıları yaptırmalılar ”dedi. TTB Aile Hekimliği Şubesi’nden Dr. Emrah Kırımlı birinci basamakta sağlık mesleği mensuplarına aşılama konusunda yeterli bilgi verilmemesinin olumsuz etkilerini anlattı. Kırımlı, sağlık çalışanlarının bilinmeyen bir konuda bilgi vermek zorunda kaldığını ve aile sağlığı merkezlerinde yeterli aşılama imkânının yaratılmadığını belirtti. TTB COVID-19 İzleme Kurulundan Uzman. Dr. Nasır Nesanır, Sağlık Bakanlığı’nın ekstra ölümlerle ilgili bilgileri sağlık meslek mensuplarıyla paylaşması gerektiğini vurgulayarak, fazladan ölüm sayılarının 2019’a göre arttığını bildirdi. NESA, mültecilerin aşılanması konusunda bir belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye. TTB Merkez Meclis üyesi Prof.Dr.İbrahim Akkurt, enfeksiyon kapmış ve ölen sağlık çalışanlarının çokluğuna dikkat çekti “COVID-19 meslek hastalığı kabul edildi” Bu tür söylemlerin gerçek olmadığının ve somut adımlar atılmadığının altını çizdi. TTB Merkez Meclis üyesi Dr. Çiğdem Arslan, acil sağlık hizmetlerinin COVID-19 hastalarına tüm imkanlarını seferber ettiğini, COVID-19 olmayan hastalara verilen hizmetlerin aksadığını, acil durumları düzenleme çalışmalarının henüz yapılmadığını söyledi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın